Dobro klienta jest naszym priorytetem

Kancelaria Adwokacka Lidii Ignatowskiej – kompleksowa obsługa prawna firm i osób fizycznych.

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się pełną obsługą prawną dla polskich i zagranicznych firm, a także osób fizycznych. Nasi adwokaci dbają o to, aby świadczone usługi prawne stały na najwyższym poziomie staranności, przy zachowaniu właściwej etyki pracy – na pierwszym miejscu zawsze stawiamy troskę i dbałość o naszych klientów.

W działaniach kierujemy się przede wszystkim pełnym zaangażowaniem i precyzją, dzięki czemu możesz mieć pewność, że przeanalizujemy dokładnie każdy aspekt Twojej sprawy. Nasi radcy prawni, którzy zajmują się obsługą prawną firm, mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o charakterze precedensowym – to sprawia, że nie istnieją dla nas przypadki niemożliwe, a nawet w najtrudniejszej sytuacji znajdziemy nietypowe i skuteczne rozwiązanie.

Nasza kancelaria adwokacka skupia grono ekspertów i współpracuje z uznanymi doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi oraz kancelariami adwokackimi m.in.: w Łodzi, Warszawie, Krakowie i Poznaniu.

Mamy również przyjemność stale współpracować z amerykańską kancelarią adwokacką Law Offices of Michael G. Brucki (Linden, New York, United States) oraz z kancelariami adwokackimi z Wielkiej Brytanii (Londyn) i Niemiec (Bonn, Essen).

Odwiedź nas w Trójmieście albo skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo – nasza kancelaria adwokacka prowadzi obsługę prawną na terenie całego kraju.

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI BIZNESOWI

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

Klienci

Klientami naszej kancelarii adwokackiej są zarówno polscy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne, które poszukują obsługi prawnej. Dzięki licznej grupie doświadczonych adwokatów i radców prawnych, oferujemy obsługę prawną w języku angielskim, włoskim, rosyjskim i niemieckim.

Poufność

Jako adwokatów obowiązuje nas tajemnica zawodowa, która wynika z Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze oraz Zasad Etyki Adwokackiej. Nasi adwokaci zobowiązują się zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

Doświadczenie

Członkowie zespołu pod kierunkiem adwokat Lidii Ignatowskiej to grupa ekspertów posiadających bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa cywilnego, karnego i rodzinnego.

Kilkunastoletnie doświadczenie pozwala nam prowadzić obsługę prawną naszych klientów na najwyższy poziomie.

Honorarium

Honorarium możemy ustalić w formie ryczałtowej, według stawek godzinowych, jak również w formie budżetu. Honorarium dla adwokata nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych, np. tych związanych z podróżą.

Honorarium ryczałtowe
Określane jest z góry dla danej sprawy – wpływ na wysokość honorarium ma m.in.: stopień skomplikowania oraz szacowanego nakładu czasu pracy podczas obsługi prawnej.

Honorarium według stawek godzinowych
Możliwe jest ustalenie honorarium dla naszej kancelarii adwokackiej na podstawie ustalonych stawek godzinowych w oparciu o nakład czasu pracy.

Success Fee
W każdym przypadku możemy ustalić dodatkowe honorarium, które będzie wynikać na przykład z premii za sukces, ustalonej kwoty lub odliczanej jako ustalony procent od wartości przedmiotu sprawy.

Honorarium budżetowe
Możliwe jest ustalenie honorarium wspólnie z Klientem w zależności od potrzeb, w formie nieprzekraczalnego budżetu dla danego projektu.

Prawo handlowe

 • obsługa prawna bieżącej działalności gospodarczej
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów
 • prowadzenie negocjacji
 • polubowne załatwianie sporów
 • reprezentowanie przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • windykacja wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • postępowanie egzekucyjne
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • przygotowywanie umów spółek
 • rejestracja spółek i zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego 
 • tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
 • tworzenie oddziałów i przedstawicielstw

Inwestycje

Oferta kancelarii skierowana jest do Klientów planujących i realizujących inwestycje budowlane czy produkcyjne i obejmuje między innymi:

 • audyt prawny – legal due diligence
 • audyt finansowy – financial due diligence
 • prowadzenie negocjacji
 • bieżącą pomoc prawną przy realizacji inwestycji
 • opiniowanie i sporządzanie umów z wykonawcami i podwykonawcami
 • uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń i koncesji
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, właściwymi urzędami oraz sądami administracyjnymi
 • polubowne załatwianie sporów
 • umowy deweloperskie

Nieruchomości

 • badanie i ocena stanu prawnego nieruchomości
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo i asystowanie przy obrocie nieruchomościami ze skomplikowanym stanem prawnym
 • doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • prawo budowlane 
 • sprawy o zasiedzenie 
 • sprawy o zniesienie współwłasności i podział nieruchomości
 • ochrona posiadania
 • postępowanie wieczystoksięgowe

Prawo cywilne

 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych
 • sądową windykację wierzytelności krajowych i zagranicznych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • postępowanie egzekucyjne
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Prawo karne i ekstradycja

Oferta Kancelarii skierowana jest do osób fizycznych i prawnych i obejmuje między innymi:

 • udzielanie porad prawnych
 • obronę w procesach karnych i karno-skarbowych
 • reprezentację pokrzywdzonego przed organami ścigania i sądem karnym
 • udział w postępowaniu przygotowawczym
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • sprawy o ekstradycję (Europejski Nakaz Aresztowania)

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • zrzeczenie się spadku
 • sprawy o zachowek
 • dział spadku
 • sprawy o ustalenie nieważności testamentu

Prawa autorskie i prawa pokrewne

 • umowy o przeniesienia autorskich praw majątkowych (umowy licencyjne)
 • umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjne)
 • ochrona autorskich praw osobistych
 • ochrona autorskich praw majątkowych
 • ochrona wizerunku

Prawo morskie

Kwestie podatkowe:

 • Reprezentacja przed organami podatkowymi w Polsce i zagranicą;
 • Rozliczania podatkowe marynarzy w Polsce;

Kwestie odszkodowawcze:

 • Reprezentacja w sprawach odszkodowawczych;
 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za nieszczęśliwy wypadek z polisy ubezpieczeniowej marynarza;

Kwestie bieżącej obsługi prawnej:

 • Reprezentacja marynarza w sporach pracowniczych z armatorami;
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych;
 • Reprezentacja marynarza w sporach z organami rentowymi i emerytalnymi
Biuro kancelarii adwokackiej

Poznaj Adwokat Lidię Ignatowską

Lidia Ignatowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Swoją aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi, dzięki czemu zdobyła pierwsze doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokackich pod okiem uznanych mentorów z całego kraju. W grudniu 2005 roku złożyła zawodowy egzamin adwokacki, a w styczniu 2006 roku została wpisana na listę adwokatów. Zanim kancelaria została przeniesiona do Gdańska, prowadziła obsługę prawną w Łodzi i w Warszawie.

Odwiedź nas w Trójmieście (Gdańsk Wrzeszcz)

Nowa siedziba naszej kancelarii znajduje się w budynku położony w jednej z zabytkowych dzielnic Gdańska – we Wrzeszczu. Nasze biuro mieści się przy ul. Jaśkowa Dolina 29 lok. 26. Nasi klienci mają zapewniony prywatny parking przy budynku – wjazd od ul. Stanisława Pawłowskiego Dzięki szczególnemu usytuowaniu Kancelarii, możesz liczyć na całkowitą dyskrecję.

Kancelaria adwokacka Gdańsk

Napisz do nasKancelaria Adwokacka

Adw. Lidia Ignatowska80-286 Gdańsk Jaśkowa Dolina 29/26

NIP: 947-179-87-23

Social Media